soal uts jawa kelas 1 semester 2

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Diposting pada

Bahasa jawa kelas 1 sd. Alhamdulillah akhirnya kita masih bisa dipertemukan lagi dengan sahabat Pena Pengajar dalam situasi yang menyengkan. Sebelumnya kami telah membagikan soal uts kelas 1 semester 1 untuk tema 5 maupun tema 6. Jika sahabat ingin membacanya sebagai refensi dalam menghadapi UTS/PTS semester 2 ini silahkan klik di sini.

Bicara tentang UTS atau PTS tentu saja tak bisa terlepas dari kisi-kisi bahasa jawa kelas 1 sd semester 2. Soal yang kami bagikan ini mengacu pada KD dan materi revisi terbaru. Jadi sahabat Pena Pengajar tak perlu ragu lagi menggunakan soal PTS/UTS ini sebagai bahan belajar menghadapi ulangan tengah semester 2 ini.

Baca juga : soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 2018 sesuai materi bahasa jawa kelas 1 sd semester 1 kurikulum 2013.

Soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 2 Kurikulum 2013

Rasanya berlebihan jika kami panjang lebar memberikan pengantar tentang soal bahasa jawa kelas 1 sd semester 1 2013 ini langsung saja kita menuju ke soal bahasa jawa kelas 1 sd.

Gatekno geguritan ing ngisor iki !

Gajah – Gajah

Gajah-gajah
Kowe tak kandhani
Mripat kaya laron
Kuping ilir gedhe-gedhe
kathuk nganggo tlale buntut cilik
Tansah kopat kapit sikil kaya bumbung
Mung lakumu igak-iguk, lakumu igak-igak

Irah irahan tembang dhuwur yaiku…
a. Gajah Gajah
b. Kaya Laron
C. Kuping Gedhe

Irung gajah jenenge tlale, wujude…
a. bunder
b. dawa
c. lonjong

Ing tembung gajah gajah iku ana unen-unen “kowe tak kandhani”.
Sing dikarepake kowe yaiku…
a. aku
b. kancaku
c. gajah

Sikil gajah iku kaya bumbung Bumbung iku ros-rosane …
a. tebu
b. pring
c. sikil

Gajah iku lakune igak-iguk, jalaran awake…
a. kuru
b. lemu
c. dhuwur

Bagaiman soal bahasa jawa kelas 1 nya, menarik bukan yuk kita lanjutkan dengan contoh soal uts bahasa jawa yang lainnya.

Basa kramane sikil iku…
a. asta
b. mustaka
c. suku

Punakwan iku cacahe ana…
a. 3
b. 4
c. 5

Punakawan sing duwe pawakan gedhe dhuwur iku jenenge ….
a. Gareng
b. Petruk
c. Bagong

Putra pembarepe Prabu Pandhu iku sesilihe Raden Puntadewa. Putra pembarep iku tegese …
a. nomor 1
b. tengahan
c. cilik dhewe

Simbah lagi ngaso ana dhipan ngarep. Dhipan iku tegese…
a. kursi
b. meja
c. amben

Bagaimana teman-teman soal uts bahasa jawa kelas 1 2019 nya sesuai tidak dengan materi yang di ajarkan di sekolah. Oiya di sini kami juga pernah memposting soal bahasa jawa kelas 1 sd semester 1 sesuai dengan kisi-kisi soal bahasa jawa kelas 1 sd semester 1.

Kursi punika ginanipun kangge…
a. lenggah
b. lungguh
c. duduk

Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD K-13

Enom – tuwa; gedhe – cilik; dawa – ….
a. adoh
b. dhuwur
c. cendhak

Baca juga : soal bahasa jawa kelas 1 semester 1 2018.

Pitakon : “Kegiatan …. apa sing kosenengi?
Wangsulan : “Aku seneng dolanan bal-bal”.
Tembung pitakon sing jumbuh kanggo ngiseni ceceg-ceceg ing dhuwur…
a. sapa
b. apa
c. pira

Aku duwe neker sepuluh.
Tembung wilangan ing ukara mau yaiku…
a. aku
b. duwe neker
c. sepuluh

Kewan ing ngisor iki seneng mangan daging, yaiku…
a. macan, singo, kucing
b. singo, gajah, ula
c. macan, luwak, kancil

Lemut bisa nyebabake penyakit ….
a. diare
b. malaria
c. watuk

Sing pagaweane nglakokake sepur di arani…
a. masinis
b. nahkoda
c. kusir

Hutan ingkang gundul nyebabake…
a. udan karo angin
b. banjir karo lemah longsor
c. lindhu karo banjir

………lagi kelas 1, Iswanti kae wis pinter rewangi ibune.
a. nanging
b. amarga
c. sanadyan

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Isian

  1. Klambine sing reget enggal dikumbahi kareben dadi…
  2. Gandheng wis sepuh, rikmane simbah malih putih. Rikma putih diarani…
  3. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong iku diarani….
  4. Aku duwe buku papat, basa kramane kula gadhah buku ….
  5. ……………. balimu saka Semarang? Tembung pitakon kang trep kanggo nggenepi ukara ing dhuwur yaiku…
  6. Stasiun Balapan iku manggon ing kutha…
  7. Perabot pawon kang dinggo ngliwet diarani…
  8. Ibu mundhut sayur ing peken. Tembung mundhut padha karo …
  9. Gatekno gambar ing ngisor iki !

Fadhil karo Aqila lagi dolanan ….

10. Gatekno gambar ing ngisor iki !

Gambar wayang ing dhuwur wau diarani Raden…

Kunci Jawaban Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Itulah beberapa contoh soal UTS semester 2 untuk kelas 1 SD. Jika anda menginginkan kunci jawaban dari soal tersebut di atas bisa melihatnya di video di bawah ini.

Sekian pembahasan kita tentang Bahasa jawa kelas 1 sd.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *