Soal uas bahasa jawa kelas 2

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban

Diposting pada

Soal uas bahasa jawa kelas 2. Seperti janji kami sebelumnya bahwa pada postingan sebelumnya kami akan membahas soal uas sd selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak membahas tentang soal uas bahasa jawa kelas 2. Karena ini di bulan Maret tentu yang kita bahas juga yang semester 2. Dan untuk soal uas bahasa jawa kelas 2 semester 1 sahabat Pena Pengajar bisa mencarinya di bagian arsip blog ini.

Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD

Untuk contoh soal uas bahasa jawa kelas 2 yang akan kami bagikan kali ini tentu mengaju pada kurikulum 2013 yang terbaru. Daripada kita buang waktu, langsung saja kita pelajari soal uas tersebut.

Wacan kanggo soal noor 1 sampai 4

Gugur Gunung

Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja

Kene kene kene gugur gunung tandang gawe

Sayuk sayuk rukun bebebarengan sakancane

Lila lan legawa kanggo mulyaning negara

Siji loro telu papat maju papat papat

Diulang ulungake mesthi enggal rampunge

Holobis kontul baris, holobis kontul baris

Holobis kontul baris, holobis kontul baris

1.Wacan tembang dolanan ing nduwur kanthi irah irahan…

a. Yo Prakanca

b. Tandhang gawe

c. Kerja bakti

d. Gugur Gunung

2. Kene kene kene gugur gunung tandhang gawe. Tembung gugur gunung tegese ….

a. bebarengan

b. gotong royong

c. sayuk rukun

d. kunang

3. Pitutur sajroningtembang kasebut nerangake menawa kanthi gugur gunung gaweane…

a. enggal rampung

b. karyaning praja

c. mulyaning negara

d. bareng kancane

4. Tembang ing dhuwur kagolong tembang…

a. macapat

b. campursari

c. kenangan

d. dolanan

Download soal uas bahasa jawa kelas 2 sd semester 2

5. Irah irahan cerita ing ngisor iki sing temane gotong royong yaiku….

a. Kerja Bakti Reresik Lingkungan

b. Pakulinan Becik

c. Dumadine Kutha Semarang

d. Blanja Menyang Solo

6. Pakaryan kang bisa katindakake kanthi gotong royong yaiku…

a. mangkat sekolah

b. nggarap ulangan

c. ndandani dalan

d. nyapu kamar

7. Bersih desa dipun tindakaken sesarengan sedaya warga. Tembung sesarengan tegese….

a. kelompok

b. bebarengan

c. kerja bakti

d. sayuk rukun

8. Bapak …. kantor, aku mangkat sekolah.

a. budhal

b. menyang

c. tindak

d. mangkat

9. Ira, Ani lan Wati sinau kelompok ing… Ani

a. omahe

b. gubug

c. daleme

d. griyanipun

10. Sayuk sayuk …. bebarengan ro kancane.

a. gumregut

b. tumndhang

c. rukun

d. makarya

Soal uas bahasa jawa kelas 2 semester genap

11. Nindakake gugur gunung iku ora kena pamrih, tegese kudu…

a. bebas

b. ikhlas

c. enthengan

d. narima

12. Tembang kang ditembangake sinambi dolanan jenenge tembang…

a. campur sari

b. keroncong

c. langgam jawa

d. dolanan

13. Marang kang luwih tuwa kudu ngajeni, dene karo sih luwih enom kudu…

a. nesrani

b. ngurmati

c. ngancani

d. ngabekti

14. Simbah dhahar roti, aku … bakso

a. nedhi

b. nedha

c. mangan

d. sarapan

15. Agus … pak guru amargo mblos sekolah.

a. didhawuhi

b. didukani

c. dikandhani

d. digrenengi

Latihan soal uas bahasa jawa kelas 2 sd

Bagaimana contoh soal uas bahasa jawa kelas 2 sd kurikulum 2013 yang telah kita pelajari di atas, menarik bukan. Tentu dengan soal segitu masih terasa kurang bukan. Maka yuk kita lanjutkan belajar kita lagi

Baca juga : Soal UAS Kelas 2 Tema 6 Semester 2 Revisi terbaru

16. Wayang mujudake … Jawa kang adi luhung.

a. tradisi

b. tinggalan

c. tontonan

d. budaya

17. Satriya Pandhawa putra nomer telune Prabu Pandu Dewanata yaiku…

a. Werkudara

b. Janaka

c. Puntadewa

d. Nakula

18. Budaya Jawa kudu diuri uri lan … supaya tetep lestari.

a. ditonton

b. dihormati

c. dijaga

d. dipentasake

19. Marang sedulur lan kanca kudune padha…

a. tulung tinulung

b. eling lan waspada

c. tanggap sasmita

d. mawas diri

Baca juga : Soal UAS Kelas 2 Tema 5 Semester 2

20. Supaya dadi bocah kang pinter sing kudu ditindhake yaiku…

a. seneng tetulung

b. bekti marang wong tuwa

c. sregep sinau

d. sregep nyambut gawe

Latihan soal uas bahasa jawa kelas 2 sd semester 2 Isian

1.Nalika mangkat sekolah Aqila weruh bocah loro pada regejegan dheweke kudu …

2. Bapak … koran, adiku maca buku.

3. Bocah kang ora gumantung marang liyan diarani bocah…

4. Saben sasi Shafar warga Jatinom nganakake acara … Yaqowiyu.

5. Seni budaya Jawa kang katindhakake dalang kanti iringan gamelan di arani…

6. Joko bocah kang taberi nyambut gawe. Tegese taberi yaiku…

7. Becik ketitik … ketara.

8. Wayang ing ngisor iki jenenge raden …

Wayang ing dhuwur arane …..

9. Arane putra pamberepe Prabu Puntadewa yaiku…

10. Satriya pandhawa kang pawakane gedhe dhuwur arane Raden …

Kunci Jawaban Soal UAS Bahasa Jawa kelas 2 SD

Mungkin segitu saja contoh soal uas kelas 2 bahasa jawa semester 2 yang bisa kami bagikan. Bagi sahabat yang ingin mendapatkan kunci jawaban atau pembahasan bisa melihat video di bawah ini.

Sekian pembahasan kita tentang Soal uas bahasa jawa kelas 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *